www.technikagrobelny.cz
Volejte denně od 9:00 do 19:00

Obchodní podmínky


pro internetový obchod TechnikaGrobelný.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují práva a povinnosti stran při nákupu zboží v internetovém obchodě TechnikaGrobelný.cz (dále jen "obchod").

1.2. Provozovatelem obchodu je živnostník Miloslav Grobelný, bytem Závada 20, 735 72 Petrovice u Karviné, IČO: 03868885 (dále jen "provozovatel").

1.3. Zákazníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, nebo právnická osoba, která nakupuje v souvislosti se svým podnikáním.

1.4. Vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí právními předpisy České republiky a těmito podmínkami. Pokud není ve smlouvě jinak stanoveno, jedná se o obchodní smlouvu uzavřenou na dálku.

2. Objednávky a uzavírání smlouvy

2.1. Zákazník je povinen převzít doručené zboží a zkontrolovat jeho stav. Pokud zjistí nějaké poškození nebo vadu, měl by to neprodleně oznámit provozovateli. Pokud nedojde k oznámení vady do 3 pracovních dnů od doručení zboží, považuje se zboží za bezvadné.

2.2. Při převzetí zásilky je zákazník povinen podepsat příslušný doklad o převzetí zboží a zasílatel mu vydá kopii dokladu.

2.3. V případě, že doručení zboží selže z důvodu nepravdivě nebo neúplně uvedené adresy, nebo nedostupnosti zákazníka na uvedené adrese, nese odpovědnost zákazník za zpětné doručení zboží a za náklady spojené s opětovným odesláním.

2.4. Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně je zákazník povinen prokázat svou totožnost a předložit platný doklad o zaplacení objednaného zboží.

2.5. Objednávky a uzavírání smlouvy jsou důležitými kroky v procesu nákupu zboží v internetovém obchodě TechnikaGrobelný.cz Zákazník má na výběr, jak bude objednávku provádět - buď prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo e-mailem.

2.6. Pokud zákazník zvolí objednávku přes internetový obchod, musí vybrat požadované zboží a přidat jej do košíku. Poté musí vyplnit potřebné údaje jako název zboží, počet kusů, cenu zboží a kontaktní údaje zákazníka (jméno, adresa, e-mail, telefon). Po odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení o objednávce e-mailem nebo telefonicky.

2.7. V případě objednávky telefonicky nebo e-mailem musí zákazník uvést požadované zboží, počet kusů, cenu zboží a své kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon). Provozovatel následně ověří dostupnost zboží a cenu, a poté objednávku potvrdí telefonicky nebo e-mailem.

2.8. Uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká odesláním potvrzení o objednávce zákazníkovi e-mailem nebo telefonicky potvrzením objednávky. Po obdržení platby je zboží považováno za objednané a rezervované. V případě, že zboží není skladem nebo nastane jiná nevyřešitelná překážka, může provozovatel objednávku zrušit a kontaktovat zákazníka s nabídkou alternativního řešení.

2.9. Je důležité mít na paměti, že nákup zboží v internetovém obchodě TechnikaGrobelný.cz je uzavírán na dálku a řídí se relevantními právními předpisy České republiky a obchodními podmínkami TechnikaGrobelný.cz

3. Dodání zboží

3.1. Provozovatel E-shopu bude snažit se co nejdříve vyřídit objednávku a doručit zboží zákazníkovi. To znamená, že provozovatel E-shopu se bude snažit co nejrychleji zpracovat objednávku zákazníka a doručit zboží na dohodnutou adresu.

3.2. Doba dodání zboží je stanovena na 3 týdny (21 dnů). Tento bod stanovuje časový rámec, během kterého bude zboží doručeno zákazníkovi. Zákazník se tak může orientovat na to, kdy asi může očekávat doručení zboží.

3.3. Cena dopravy po celé ČR je zdarma, tedy zákazník nebude platit žádné další poplatky za dopravu, pokud si objedná zboží na území České republiky.

3.4. Pro dopravu na Slovensko bude účtován poplatek 2 500 Kč, tedy zákazník bude muset zaplatit tuto částku navíc k ceně zboží.

3.5. Pokud si zákazník objedná zboží na Slovensko a chce zaplatit eurem, bude mu účtován poplatek za dopravu v eurech podle aktuálního kurzu.

3.6. Provozovatel zaručuje dodání zboží do tří týdnů od uzavření smlouvy, pokud nebylo předem domluveno jinak.

3.7. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo určit přepravní službu pro dodání zboží, nebo v případě, že si to zákazník přeje, je možné zboží vyzvednout na prodejně.

3.8. Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně je zákazník povinen prokázat svou totožnost a předložit platný doklad o zaplacení objednaného zboží.

3.9. Při převzetí zásilky je zákazník povinen podepsat příslušný doklad o převzetí zboží a zasílatel mu vydá kopii dokladu.

3.1.0. Provozovatel E-shopu si vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání zboží v případě výjimečných okolností. V takovém případě bude zákazník informován e-mailem. Tento bod stanovuje, že v případě výjimečných okolností, jako například přírodní katastrofy, problémy na straně našeho dopravce(porucha auta). V takovém případě bude zákazník informován e-mailem o novém termínu dodání.

3.1.1. Provozovatel e-shopu se zavazuje zajistit zkontrolování zboží před odesláním, aby bylo zajištěno, že je zboží v dobrém stavu a bude zabaleno tak, aby bylo chráněno před poškozením během přepravy.

3.1.2. Zákazník je povinen převzít doručené zboží a okamžitě zkontrolovat jeho stav. Pokud zjistí nějaké poškození nebo vadu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli. Pokud nedojde k oznámení vady do 3 pracovních dnů od doručení zboží, považuje se zboží za bezvadné.

3.1.3. Pokud je zboží dostupné skladem, bude odesláno nejpozději do 10 pracovních dnů . V případě, že zboží není dostupné skladem, bude očekávaná doba dodání specifikována v popisu produktu nebo bude sdělena zákazníkovi individuálně.

3.1.4. V případě, že doručení zboží selže z důvodu nepravdivě nebo neúplně uvedené adresy, nebo nedostupnosti zákazníka na uvedené adrese, nese odpovědnost zákazník za zpětné doručení zboží a za náklady spojené s opětovným odesláním.

3.1.5. Provozovatel eshopu hradí náklady spojené s dopravou a doručením zboží, pokud zákazník nevyzvedne zboží osobně. Tento bod stanovuje, že pokud zákazník nevyzvedne zboží osobně, provozovatel eshopu hradí náklady spojené s dopravou a doručením zboží na dohodnutou adresu.

3.1.6. Zákazník bude před dokončením objednávky informován o případných poplatcích za dopravu. Tento bod stanovuje, že zákazník bude informován o případných poplatcích za dopravu zboží před dokončením objednávky. Poplatky se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu.

4. Platba za zboží

4.1. Platba za zboží je možná  v hotovosti při převzetí zboží od řidiče nebo převodem na firemní učet do zahraničí.

4.3. Maximální povolená hotovostní platba u řidiče je 100 000 Kč.

4.4. Platební údaje pro převod částky nad 100000Kč vám zašleme e-mailem až po dodání produktu.

4.5. Lhůta pro provedení platby je 5 pracovních dnů ode dne obdržení platebních instrukcí, pokud není dohodnuta jiná lhůta.

4.6. V případě, že jsou spojeny s provedením platby nějaké poplatky (např. bankovní poplatky), jsou tyto náklady hrazeny zákazníkem.

5. Reklamace zboží

5.1. V případě, že by zákazník zjistil vady na zakoupeném zboží, měl by nás o tom informovat co nejdříve a nejpozději do 3 dnů ode dne doručení zboží. Zákazník by měl popsat typ a rozsah závady. Pokud bude zboží zasláno zpět, je nutné zboží zabalit vhodně pro přepravu. Vrácení zboží musí být nahlášeno předem emailem nebo telefonicky a musí být přiložen doklad o koupi.

5.2. Podmínky pro uplatnění reklamace

 • Reklamace je možné uplatnit pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem eshopu a je v souladu s obchodními podmínkami.
 • Reklamaci je nutné uplatnit do 14 dnů ode dne doručení zboží.

5.3. Postup při uplatnění reklamace

 • Pokud si přejete uplatnit reklamaci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu nebo telefonicky a informujte nás o vaší reklamaci.
 • Po obdržení informace o reklamaci vám zašleme potvrzení o přijetí reklamace spolu s informacemi o dalším postupu.

5.4. Možnosti řešení reklamace

 • Pokud se jedná o vadné zboží, můžete požadovat opravu nebo výměnu zboží.
 • V případě, že oprava nebo výměna zboží není možná, můžete požadovat vrácení peněz.
 • Pokud reklamaci neuznáváme, budeme vás kontaktovat a informovat o důvodech.

5.5. Podmínky vrácení zboží

 • Vrácení zboží je možné pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem E-shopu a je v souladu s obchodními podmínkami.
 • Zboží musí být v původním stavu, nepoškozené a kompletní (včetně originálního balení a doplňků).
 • V případě vrácení zboží musí být náklady spojené s dopravou hrazeny zákazníkem.

5.6. Postup při vrácení zboží

 • Pokud si přejete vrátit zboží, kontaktujte nás prostřednictvím emailu technikagrobelny@seznam.cz a informujte nás o vašem záměru.
 • Po obdržení informace o vrácení zboží vám zašleme potvrzení o přijetí vráceného zboží spolu s informacemi o dalším postupu.

5.7. Možnosti řešení vrácení zboží

 • Pokud zboží splňuje podmínky pro vrácení, vrátíme vám peníze na váš bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.
 • Pokud zboží nevyhovuje podmínkám pro vrácení, budeme vás kontaktovat a informovat o důvodech.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi provozovatelem a zákazníkem ohledně objednávky zboží v internetovém obchodě TechnikaGrobelný.cz a nahrazují veškeré předchozí ústní či písemné dohody mezi provozovatelem a zákazníkem.

6.2. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost zbylých ustanovení. Strany se budou snažit o dohodu o náhradním ustanovení, které co nejvíce odpovídá původnímu účelu a smyslu neplatného ustanovení.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit a to bez předchozího upozornění zákazníka. Nové podmínky se začnou uplatňovat až ode dne, kdy jsou zveřejněny na internetových stránkách obchodu.

6.4. Ve vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem se použije právo České republiky. Pokud by mělo dojít k řešení sporu, budou mít přednost soudy České republiky.

6.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.3.2023.

www.technikagrobelny.cz